Polityka Prywatności

Operatorem i właścicielem niniejszego serwisu jest Hypertel. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego, są zastrzeżone.

Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisów internetowych hypertelpolska.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Hypertel. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Hypertel.

Hypertel dołoży odpowiednich starań, aby informacje umieszczane na jego stronach były wyczerpujące i aktualne, ale nie zobowiązuje się do określenia stopnia ich dokładności ani konieczności stałego uaktualniania wszystkich danych. Hypertel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Hypertel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Hypertel nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisów hypertelpolska.pl.